Türkiye'nin her yerine kargo bizden hediye!

KEŞFET

Kimyasal bir madde olan nitrat özetle nitrik asidin tuzu olup normal şartlarda ve ölçülerde her canlı için yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Doğal nitrat tuzları yeryüzünde büyük çökelti halinde bulunurlar ve nitrifiye bakteri türü tarafından üretilir. Doğal yollu nitrat kaynaklarının yetersizliğinde ise yapay nitrat üretilmiştir ve yapay nitrat en çok insan yapımı gübrelerde, bazı tarım ilaçlarında, ayrıca hayvan ve insan sağlığı için üretilen bazı antibiyotiklerde ve koruyucu madde olarak başta et ve et ürünleri olmak üzere bazı hazır gıdalarda bulunur.

Özellikle bitkilerin beslenme ve gelişiminde önemli bir rol oynayan nitratlar, toprakta ve sularda doğal olarak bulunan, ancak gübreleme yoluyla da yayılabilen azot bileşikleridir. Bitkiler, kendi gelişimlerinde nitratlardaki azotu kullanır ve protein üretirler. Fazla miktardaki nitrat depolanır ve özellikle gıda bitkileri - sebze, meyve vb - farklı nitrat depolama kapasitelerine sahiptir. Topraktaki nitrat yağışlar ve sulamalar yoluyla yeraltı sularına karışabilir ki bu da içme sularında da fazla miktarda nitrat bulunabilir demektir.

Günümüz dünyasında toprak, su ve hazır gıdalarda yüksek miktarlarda bulunan nitrat birçok ülke için halk sağlığını önemli ölçüde tehdit edecek düzeye ulaşmıştır ve her ne kadar hayatın bazı alanlarında bu tür maddelere ihtiyaç duyulsa da, nitrat kimyasal bir madde olduğundan sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Nitrit, bitkilerin nitrojen-azot ile beslenmesinde bir ara üründür. Bitkiler nitrojen ihtiyacını nitrat ile karşılarken, bitki bazlı gıdalar - özellikle bazı sebze çeşitleri - nispeten yüksek miktarlarda nitrat içerebilirler. Nitrat içeren sebzelerde, yanlış depolama, yanlış taşıma ve/veya standart hijyen kurallarına uyulmaması sonu oluşan bazı mikrobiyolojik veya enzimatik etkiler nitratın nitrite dönüşmesine neden olabilir.

Bitkiler azot ihtiyacını nitratla karşıladığından, bitki bazlı gıdalar - özellikle çeşitli sebze türleri - yüksek nitrat seviyeleri içerebilir. Temel bir ilke olarak bitkideki nitrat birikimi topraktaki azot miktarlarına bağlıdır. Depolama kapasiteleri, bitkinin türüne ve bölümüne - kök, sap, yaprak vb - bağlı olarak değişir.

Örneğin; marul, kıvırcık gibi salatalıklar, brokoli, karnabahar, ıspanak, kereviz, havuç, pancar gibi sebzelerin yanı sıra kırmızı ve beyaz turp da çok nitrat depolamaktadır. Nitrat, bitkinin özellikle suyun iletildiği kesimlerinde biriktikçe kök, yaprak damarları ve dış yeşil yapraklarda daha da yüksek konsantrasyonlarda bulunur.

Toprağın nitrat içeriğine ek olarak, tohum genetiği, coğrafi ve iklimsel faktörler de bitkideki nitrat konsantrasyonunu etkiler: kısa veya uzun süreli kuraklığa sebep olan yüksek sıcaklıklar da bitkilerde normalin üzerindeki nitrat birikimine sebep olabilir. Sera sebzelerindeki seviyeler ise normal şartlarda yetiştirilen bitkilerden genel olarak daha fazla nitrat içermektedir. Bazı sebzelerde iklim koşulları ve tarım yöntemleri nitrat üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için mevsime (kış / yaz hasatı) ve ekinin türüne (açık havada yetiştirilen veya örtü altında veya serada yetiştirilen) bağlı olarak farklı maksimum seviyeler belirlenir.

Gıdalarınızı pişirmeden ve/veya tüketmeden önce Greentest ile kontrol etmeniz iyi olur. Çünkü bekleyen gıdalardaki gözle görülmese bile başlayan su kaybı ve/veya çürüme sonucu gıdadaki nitrat oranı bekleme süresince artar.

Ne yazık ki bu sorunun cevabı her zaman evet olamayabiliyor. Ortalama olarak organik sebze ve meyvelerde geleneksellerden daha az nitrat olmasına rağmen, yine de organik ürünlerden bazıları çok yüksek nitrat seviyesine sahip olabiliyorlar. Organik ürünler, çiftçilerin de çok miktarda kullanabilecekleri organik gübrelerle yetiştirilebilir. Buna ek olarak, sebzelerde nitrat konsantrasyonu, tür değişimi, mevsim, ışık, sıcaklık, büyüme metodu ve kullanılan gübre de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Hasat sonrası sebzelerin nitrat ve nitrit seviyeleri depolama ve işleme yöntemlerinden etkilenebilir.

Bu nedenle, eko / yeşil / iyi tarım ya da organik olmasına bakmaksızın tüm sebze ve meyveleri kontrol etmek aşırı nitrat alımını engellemek için en etkili yoldur.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetişkin bir insan için günlük tavsiye edilen nitrat tüketim miktarını 3.7 mg/kg belirlemiştir. Bu 60 kg ağırlığındaki bir insan için sağlıklı günlük nitrat tüketiminin maksimum 222 mg olduğu anlamına gelir. Bu miktar 3 aydan daha küçük yaştaki çocuklar için geçerli değildir ve 3 yaş ve üstü çocuklar için önerilen nitrat tüketim miktarı ise maksimum 93 mg/gün (25 kg vücut ağırlığı için) olarak belirtilmiştir.

Mavi bebek sendromu

İnsanlar aşırı nitrat tükettiklerinde nitrat sehirlenmesine maruz kalırlar; bebekler özellikle gelişme safhalarından daha yüksek konsantrasyonlarda bulunan trigliseridleri metabolize eden nitrat nedeniyle methemoglobinemiye karşı savunmasız olurlar. Bebeklerde methemoglobinemi mavi bebek sendromu olarak bilinir.

Diyabet, Alzheimer, Parkinson

Rhode Island Hastanesi'ndeki bilim adamları tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, milyonlarca Amerikalı gübre ve gıdaları koruma amaçlı kullanılan ve nitrat içeren kimyasal maddeler nedeniyle ciddi, hatta ölümcül hastalık riskleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Bilim adamları, gıdalardaki giderek artan nitrat ve nitrit seviyeleri ile özellikle Alzheimer, Diabet (Şeker) ve Parkinson hastalığından ölüm oranlarının artması arasında güçlü bir bağ olduğunu belirtmektedirler.

Kanser

Nitrat vücutta nitritlere ve nitritler de bir takım koşullar altında nitrosaminlere dönüşür ve nitrosaminlerin de toksik veya kanserojen olduğu bilinmektedir.

Sebzelerde, meyvelerde, suda ve genel olarak diğer gıdalarda olduğu gibi aşırı dozda nitrat varlığı, insan sağlığı için ciddi bir tehdittir. Nitrat tek başına nispeten toksik değildir; ancak tüketilen nitratın yaklaşık % 5'i tükürükte ve gastrointestinal sistemde daha toksik olan nitrite dönüştürülür. Nitratın kronik toksik etkileri, bakteriyel enzimler tarafından indirgenmesiyle oluşan nitritten kaynaklanan etkilerdir. Nitrit ve N-nitroso bileşikleri, yutmadan önce veya sonra bazı diğer maddelere bağlandığında (örneğin hayvan proteinleriyle birleşerek oluşturduğu aminler) toksiktir ve insanlarda şiddetli rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle, nitratın insan sağlığı açısından taşıdığı risklerin değerlendirilmesi hem nitrit hem de N-nitroso bileşiklerinin toksikliğini kapsamalıdır.

Özetle kendi başına nitrit ve /veya nitrite dönüşen nitrat aminler veya amidlerle reaksiyona girerek kanserojen N-nitroso bileşiklerini (nitrosaminler) oluşturabilirler.

Bu sebeple de uzun süreli yoğun miktarda nitrat içeren sebze, meyve, et ve su ile beslenmenin önüne geçilmesi sağlığı korumak açısından son derece önemlidir. Aksi takdirde sağlıklı gıdaların tartışmasız faydalarından mümkün olduğunca fazla yararlanmak bir yana sağlığı korumak da giderek zorlaşır.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (AGGO - EFSA) 2010 yılında yapraklı sebzelerde alınan nitrat yoluyla çocukların olası sağlık riskini değerlendirdi. Buna göre, bahsedilen sebze çeşitlerinin nitrat seviyeleri çoğu çocuk için bir sağlık riski oluşturmaz. Ancak sadece bir günlük bir süre içerisinde yüksek nitrat içeriğine sahip çok miktarda ıspanak tüketen 1 ila 3 yaş arasındaki bebek ve küçük çocuklarda, ortaya çıkanmethemoglobinemi ("mavi hastalık" = siyanoz) riski de gözardı edilemez.

Özellikle bebekler, yaşamlarının ilk aylarında nitrite karşı hassas bir reaksiyon gösterirler; çünkü nitrit kırmızı kan hücrelerini (hemoglobin) değiştirir. Bu değişim sonucu nitrit kanın oksijen taşınmasını bozar ve oksijen yetersizliğine (methemoglobinemi-mavi bebek sendromu) neden olur. Sonuç olarak, doğumların ilk aylarında bebekler için nitrat ve nitrit içeren gıdaların tüketilmesiyle oluşan nitrit alımının artması yoluyla bir sağlık riski oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, pratikte, genelde anne sütüyle beslendikleri sürece birçok bebek anne bedeninde süte karışabilecek bir nitrat fazlalığı yoksa doğal olarak korunur.

EFSA raporuna göre, bakteriyel gastrointestinal enfeksiyonlardan muzdarip çocuklara ıspanak verilmemelidir; çünkü bu, nitratın nitrite dönüşüm oranının daha yüksek olmasına ve böylece methemoglobinemi riskinin artmasına neden olabilir

Genel olarak; cilt ve mukozadaki şiddetli siyanoz (solgunluk veya morarma olabilir), ani güçsüzlük, uyku hali, ajitasyon, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı, koordinasyon bozukluğu, düşük tansiyon, yüksek kalp atışı.

Ağır vakalarda ise; konvülsiyonlar, bilinç kaybı, koma.

Katkı maddelerinin konsantrasyonunu azaltmak için çeşitli önlemler öneriyoruz:

 • Her şeyi mevsiminde tüketmeye özen gösterin
 • Başta yeşillikleri olmak üzere, meyveleri ve sebzeleri akan suyun altında iyice yıkayın; tüm bozulmaya yüz tutmuş parçaları kesip atın;
 • Soyulmuş meyveleri yarı yarıya kesin ve 30-40 dakika boyunca soğuk, biraz tuzlu suda bekletin (bu, daha önce test ettiğiniz ürünlerdeki nitrat seviyesini düşürmeye de yardımcı olur)
 • Sebzeleri bol miktarda suda kaynatın ve bu suyu yemek için kullanmayın (bu işlem de gıdadaki nitrat miktarının düşürülmesine katkıda bulunur)
 • Aşırı dozda nitrat içerdiğini gördüğünüz tüm gıdanın kabuğunu, sapını, kökünü veya çekirdeğini (gıdaya bağlı olarak) kesin
 • Alüminyum kaplarda hiçbir şey pişirmeyin

Unutmayın, ancak taze ve temiz -toksik/zehirli madde içermeyen- sebze ve meyveler ile beslenirseniz sağlığımız için gerekli olan besinleri almamız mümkün olur.

Greentest ölçüm cihazları cihaz türüne bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü normlarına göre;

 • Meyve, sebze ve etlerdeki nitrat seviyelerini
 • Meyve, sebze ve etlerdeki nitrat seviyeleri ile birlikte gıda ve ortam radyasyonunu
 • Meyve, sebze ve etlerdeki nitrat seviyeleri ile birlikte gıda ve ortam radyasyonunu ve su sertlik derecesini ölçer.

Greentest ağır metalleri, böcek öldürücüleri ve diğer zararlı maddeleri tespit edebilir mi?

Greentest, hem test edilen ürünlerdeki hem de sudaki tuz konsantrasyonunu ölçer, gerek tuz gerekse sağlığınıza ciddi zarar verebilecek fazlası zehir sayılan tuzları. Bu, özellikle yanlış tarım uygulamalarından ve/veya aşırı nitrat içeren toprak ve yeraltı suları dolayı gıda ürünlerinde birikebilen yüksek miktardaki nitrat tuzları için geçerlidir. Greentest nitrat iyonlarının sayısını göstermek için kalibre edilmiştir. Bununla birlikte, gıda ürünlerinde bulunan yüksek düzeydeki nitrat içeriği, daha yüksek düzeylerde pestisit, ağır metal ile bağlantılı olabilir ve antioksidanların, mikro elementlerin ve vitaminlerin daha düşük seviyelerine de işaret edebilir.

Greentest sudaki pH seviyesini ölçmez. Greentest TDS metre, suda çözünmüş çeşitli tuzların, katıların ve asitlerin konsantrasyonunu ölçer. Pestisitler, herbisitler ve hidrokarbonlar gibi yüksek molekül ağırlıklı organik bileşikler cihaz tarafından tespit edilemez. Greentest ölçeği milyonda ppm'lik (ppm) kalibre edilir ve 1 000 000 su molekülü içindeki yabancı iyon miktarını belirler. Bu nedenle 1 ppm = 1 mg / l = 0,02 mg eşdeğer / litre = 0,01 mM eşdeğer / litre. (Alman Standardizasyon Enstitüsü DIN19643 tarafından sağlanan normlara dayanılarak)

Hayır, ölçümler ancak sabit, durgun suda yapılabilir. Ölçüm sırasında, sondayı sabit tutmak ve suya tamamen batırmak önemlidir.

Greentest meyve ve sebzelerde nitrat içeriğini ölçebilir. Bilindiği gibi bazı meyvelerin hasat sonrası aylarca buzdolabında saklanması ya da koruyucu kimyasallar eklenerek taze görünmesini sağlamak yaygın bir durumdur. Yüksek nitrat seviyeleri, meyvenin yeterince taze olmadığını gösterir, çünkü bitki hücrelerindeki nitrat iyonları, meyveler bozulmaya başladıkça depolama sırasında yavaş yavaş serbest kalırlar. Bu nedenle gıda taze olmadığında, nitrat seviyeleri yükselme eğilimi gösterir. Tazelik potansiyel bakteri/mantar seviyesi, hijyen ve gıda güvenliği ile ilgilidir. Dolayısıyla, Greentest doğrudan "tazeliği" göstermez; ancak meyve ve sebzelerde nitrat seviyesini bilmenizi sağladığı için, yeterince taze olup olmadıklarına dair tahminden öte sağlıklı bir fikir verebilir.

Greentest balık ve kümes hayvanları da dahil olmak üzere her tür beyaz ve kırmızı etin nitrat seviyesini ölçerek nitrat açısından temiz ve güvenli olup olmadığını bilmenizi sağlar ve tazeliği konusunda fikir verir.

Acı KabakAnanas
BrokoliArmut
Çeri TurpAvokado
Çin BrokolisiÇilek
Çin HardalıElma
Çin LahanasıErik
Dolmalık BiberJack Meyvesi
DomatesKarpuz
Gülevez BitkisiKavun
HavuçKayısı
KabakKiraz
KarnabaharKivi
KerevizLitchi
Kış KavunuLongan
Kuşkonmaz MaruluMango
LahanaMangosteen
Lif KabağıMuz
MantarNarenciye (Limon, Misket Limonu, Portakal, Mandalina, Greyfurt, Pomelo)
MısırNektarin
Mor PatatesPitaya
Pak Choi SebzesiŞeftali
Pancar KöküTrabzon Hurması
PatatesÜzüm
PatlıcanYıldız Meyvesi
Sakız Kabağı
Salatalık
Sarımsak
Shanghai Sebzesi
Soğan
Yam Rizam
Yer Elması
Yeşil Marul (Kıvırcık Salata vb)
Yeşil Soğan
Zencefil

Arkaplan radyasyonu, insan sağlığına en zararlı olan iyonize radyasyonun (gama ışını ve beta parçacık akısı) miktarı ile belirlenir. Greentest Eco cihazları, uluslararası standartlar tarafından önerilen ölçülerdeki arka plan radyasyonunu algılayan/ölçebilen tek cihazdır.

Greenetst Eco, cihaz açıldıktan hemen sonra arka plan radyasyonunu ölçmeye başlar.

Radyasyonu yalnızca cihaz kapalıyken algılamayı durduracaktır. Yüksek düzeyde arka plan ışınımı olması durumunda, gösterge sık bir ses üretecek, ekranda iyonize radyasyon testinin sonucu gösterilecek ve bir tavsiye verilecektir. Bu hızlı ölçüm ve erken uyarı sistemi ile Greentest Eco hızlı korunmayı mümkün kılarak hayat bile kurtarabilir.

Kümülatif doz, radyasyon saptama işlemi için gerekli olan bütün zaman boyunca biriken maksimum dozdur. Kümülatif dozu ölçmeye başlamak için ekrandaki START (Başlat) – STOP (Dur) düğmesine basın. Cihaz, ölçüm sona erene kadar STOP düğmesine basarak ölçüm yapmaya devam eder. Önceki okumaları silmek için Sıfırla düğmesini kullanabilirsiniz.

Her tür gıda ürünü için norm - kabul edilebilir seviye - YEŞİL renk ile gösterilir ve Avrupa, Amerika ve Asya standartlarına ve önerilere dayanılarak sağlanmıştır (İlgili referanslar ürün kullanım kılavuzunda - bölüm 1.4'te belirtilmiştir). Sarı ve kırmızı göstergeler ise, önde gelen sağlık kuruluşlarından bilim adamları ve araştırma önerilerine dayanmaktadır.

Greentest kırmızı bir sonuç gösteriyorsa, söz konusu gıda ürünlerini mümkünse kullanmamaınızı öneririz; çünkü uzun süre yüksek nitrat içeren gıda tüketirseniz belirli hastalık risklerinin artacağı bilimsel olarak artık son derece açık. Kırmızı renkli -TEHDİT- uyarısı yapan gıdalar aynı zamanda alışveriş noktalarınızın belirlenmesinde de size önemli ölçüde yardımcı olacaktır. Meyveler sebzelere göre nispeten daha az nitrat biriktirebildiği ve içerdiği için çoğu zaman ağır tehditler oluşturmaz.

Sebzelere gelince, genellikle yüksek nitrat konsantre sebzeleri atmaya gerek yoktur, çünkü bazı pişirme ve hazırlama prosedürleri % 15-60 oranında nitratları düşürebilir. Yüksek nitrat konsantre sebzeler riskini azaltmak için şunları öneririz:

 • Yapraklı sebzelerinizi hemen pişirilmeyeceklerse buzdolabında saklayın
 • Pişirmeden önce sebzeleri yıkayıp soyun
 • Sebzelerinizi doğrama veya ezme işleminden hemen sonra bekletmeden pişirin
 • Yüksek nitratlı sebzeleri bir buçuk saate kadar kaynatın ve bu suyu pişirmede kullanmayın.
 • Bebek maması olarak hazırlanan sebze pürelerinin hemen tüketilmesine özen gösterin ama yüksek nitrat içeren sebzeler ile bebek maması hazırlamamanızı öneririz.

Greentestölçüm sonuçlarının %90’ın üzerinde bir başka deyişle % 10'dan az hata payı ile son derece doğru ve güvenilir olduğu Çin, Hong Kong ve Tayvan'daki önde gelen metroloji kurum laboratuarlarında yapılan yeterlik testleri ve ilgili uluslarası sertifikalarla kanıtlanmıştır.

Bazı ölçümlerde aynı sebzeyi iki kez ölçtüğünüzde arada 200 mg/kg veya daha fazla fark var.

Bu fark, test edilen meyve veya sebzenin, ürünün farklı bölümlerinde birikmiş nitratın gıda içindeki düzensiz dağılımı ile açıklanmaktadır. Örneğin, sebzenin bir bölümü toksik maddeye daha yakın olabilir. Buna ek olarak; sağlıklı bir test sonucu için ölçüm gıda üzerinde aynı noktadan iki kez yapılmamalıdır, çünkü ilk testten sonra, sondanın girdiği yerdeki elektriksel iletkenlik, nitrat dağılımı ve bileşimi değişebilir. Aynı su bardağında su sertliği testini iki kere yaparsanız da aynı şey olabilir. Bu nedenle aynı suyu iki kez test etmek isterseniz aynı suyla dolu iki cam kap kullanmanızı öneririz.

ÖNEMLİ NOT: Doğru sonuçlar elde etmek için lütfen kullanım kılavuzundaki "Nasıl test edilir" talimatlarını dikkatlice takip etmeye özen gösterin.

Ürünler, oda sıcaklığında (bir buzdolabında saklandıktan en az bir saat sonra) ölçülmelidir; zira ürünün sıcaklığı elektrik iletkenliğini önemli ölçüde etkiler. Cihaz elektrik iletkenliğini ölçer, ancak ölçüm her ürün türüne doğrudan bağlı olduğu için nitrat miktarını gösterecek şekilde kalibre edilmiştir ve tüm kalibrasyonlar sadece oda sıcaklığındaki ürünler esas alınarak yapılır.

Hayır. Greentest nitrat iyonlarını yalnızca taze sebze, meyve etlerde ölçmek üzere kalibre edildi.

Ölçümlerin sonuçları, hücreler arası boşluktaki tuz konsantrasyonuna, iletkenliğe ve bir ürünün test edilen dokusunun hücre zarlarının durumuna bağlıdır.

Cihaz her açıldığında kalibre edilmiş ve kullanıma hazır durumdadır. Cihazı çalıştırırken sondanın ölçüm yapacağınız ürüne takılı olmaması gerekir; bu ölçüm hassaslığını artırmak için gerekli ve önemlidir. Greentest ürünleri internet veya başka bir kaynak yoluyla güncellenemez.

Pil, cihaz açılamadığından değiştirilemez; mikro USB kablosuyla şarj edilebilir. Pil, 1000 şarj ve deşarj süresini için tasarlanmıştır. Bir şarj işlemi normal kullanım için 6 saat süreyle ve yaklaşık 3 aylık kullanım için yeterli olacaktır. Uygun şekilde kullanıldığında cihazın ömrü yaklaşık 5 yıldır.

Her kullanımdan sonra (cihazı kapatmadan önce) ve her bir ürünü ölçmeden önce sondayı hafif kuru bir bezle temizleyin. Cihazı her kullanımınız sonrası temiz korumak için, SADECE SONDAYI hafif ıslak bir bezle silip iyice kurulamanızı öneririz.

Bunu kişisel olarak yapmak mümkün değil maalesef. Meyve ve sebzelerin cihaz veritabanı yalnızca üretici tarafından güncellenebilir.

Kümülatif radyasyon doz ölçümü yapıyor olabileceğinden cihaz otomatik olarak kapanmaz. Kümülatif dozda STOP (Dur) düğmesine bastığınızda, cihaz bir kaç dakika sonra otomatik olarak kapanır. Otomatik kapanma özelliğinin zamanlaması, cihaz ayarlarından da ayarlanabilir.

Tek ve Çift sondalı Greentest cihazları gördüm; farkları nedir?

Çift sondalı cihaz, suyun test edilmesi için daha iyi doğruluk sağlamak üzere tasarlanmıştır. Su test edilirken, ölçüm prosesleri boyunca duran su gövdesine daldırılarak her iki probun birbirine paralel olmasını sağlamak çok önemlidir.