İşlenmiş et yemek ve telemor uzunlukları

Telomerin kısalması ve uzaması ile ilişkili yaşam tarzı, beslenme ve diğer faktörler işlenmiş etlerin ve işlenmemiş etlerin telomer uzunlukları üzerindeki farklı etkileri ile ilgili uzun bir bölümü içeriyor.

İncele
İşlenmiş et yemek ve telemor uzunlukları
Nitratların ve Nitritlerin Sağlığa Etkisi

Nitratların ve nitritlerin fazla miktarlarda tüketimine karşı yapılan tartışmalar hem eski hem de yenidir ve oldukça inandırıcıdır.

İNCELE
Nitratların ve Nitritlerin Sağlığa Etkisi
SAĞLIKLI YAŞAM KORUNMAKLA BAŞLAR!

POPÜLER POSTLAR

 • NİTRAT: AZI KARAR; ÇOĞU ÇOK ZARAR!

  NİTRAT: AZI KARAR; ÇOĞU ÇOK ZARAR!

  7.11.2017

  Sağlıklı bir yaşam için tüm canlıların nitrata ihtiyacı var. Ancak ihtiyacımızdan

 • NİTRAT, NİTRİT VE NİTROSAMİNLER

  NİTRAT, NİTRİT VE NİTROSAMİNLER

  7.11.2017

  Bir nitrat molekülerformülü NO3 olan bir poliatomik iyonudur, nitritler ise

İşlenmiş et yemek ve telomer uzunlukları

Telomerin kısalması ve uzaması ile ilişkili yaşam tarzı, beslenme ve diğer faktörler işlenmiş etlerin ve işlenmemiş etlerin telomer uzunlukları üzerindeki farklı etkileri ile ilgili uzun bir bölümü içeriyor. İşlenmiş ve işlenmemiş etler arasındaki fark büyük oranda nitratlar/nitritler ve nitrosaminlerin eklenmesi ile ilişkilendirildiğinden, bu bölümü burada şöyle özetlemeye çalışalım.

Telomer uzunlukları ve işlenmiş etler

Bazı ilginç ilişkileri görmek için işlenmiş etlerle ilgili iki çalışmanın sonuçlarını birleştirmek mümkündür. Bu tür ilk araştırma, 2010 yılında Amerikan Kalp Birliği’nin bir bülteni olan Circulation'da yayınlanan Kırmızı ve İşlenmiş Et Tüketimi ve Koroner Kalp Hastalığı, Felç ve Diabetes Mellitus Riski yazısında tanımlandı. Bu çalışma, kırmızı ve işlenmiş etin CHD (koroner kalp hastalığı), felç ve diabetes mellitusile ilişkisiyle ilgili çalışmaların bir meta-analizidir. "Geçmiş- Et tüketimi, koroner kalp hastalığının (CHD) gelişimi, felç ve diabetes mellitus ile düzensiz olarak ilişkilidir ve tüketim seviyeleri için kantitatif önerileri sınırlar. Et alımının bu farklı sonuçlara etkileri ve aynı zamanda kırmızı ete karşı işlenmiş etin etkileri de farklılık gösterebilir. Yöntemler ve Sonuçlar - Kırmızı et (işlenmemiş), işlenmiş, ve toplam et tüketiminin CHD, felç, diyabet mellitus ile ilişkili olduğuna dair kanıtların sistematik bir incelemesini ve bulguların meta-analizini gerçekleştirdik. Genel olarak sağlıklı erişkinlerde bu maruziyetleri ve sonuçlarını değerlendiren kohort çalışmalarını, vaka kontrol çalışmalarını ve randomize çalışmaları araştırdık. Tanımlanmış 1598 özetten, 17 prospektif kohort ve 3 vaka kontrol çalışması dahil 20 araştırma katılım kriterlerini karşılamıştır. Tüm veriler bağımsız olarak iki kopyalı olarak özetlenmiştir. Trend tahmini için rastgele etkisi genelleştirilmiş en küçük kareler modeli, birleştirilmiş doz yanıtı tahminlerini türetmek için kullanılmıştır. 20 çalışmaya, 1 218 380 kişi ve 23 889 CHD, 2280 felç ve 10 797 diabetes mellitus vakası dahildi. Kırmızı et yemek, CHD ile ilişkilendirilmedi (n = 4 çalışma; günde 100 g porsiyon başına göreli risk = 1.00; %95 güven aralığı, 0.81 ile 1.23; heterojenite için P = 0.36) veya diabetes mellitus (n = 5; göreli risk = 1.16, % 95 güven aralığı, 0.92-1.46, P = 0.25). Aksine, işlenmiş et alımı, %42 daha yüksek CHD riski ile ilişkilendirilmiştir. (n = 5; 50 g porsiyon başına göreli risk, günde=1.42; % 95 güven aralığı, 1.07 - 1.89; p=0.04) ve %19 daha yüksek diabetes mellitus riski (n = 7; göreli risk= %19; % 95 güven aralığı, 1.11 ile 1.27;<0.001). İlişkiler toplam et alımı için orta derecede idi. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimi felç ile ilişkilendirilmemiştir, ancak sadece 3 çalışma bu ilişkileri değerlendirdi. - Sonuçlar- İşlenmiş etlerin, kırmızı et değil, tüketilmesi, CHD ve diyabet insidansının yüksek olması ile ilişkilidir. Bu sonuçlar, potansiyel etki mekanizmalarının daha iyi anlaşılması ve besinsel işlenmiş etlere özel olarak odaklanma ve politika önerileri ihtiyacını vurguluyor

İkinci çalışmada (2008), gıda alımı türlerine bağlı olarak telomer uzunluklarına bakılmıştır; Çok etnik yapılı Ateroskleroz (MESA) çalışmasında beslenme düzeni, besin grupları ve telomer uzunluğu. "Amaç: Çok etnik yapılı Ateroskleroz çalışmasındaki 840 beyaz, siyah ve İspanyol yetişkinden gelen verilerle, enflamasyon belirteçleri ile ilişkili olan telomer uzunluğu, beslenme biçimleri, yiyecek ve içecekler ile arasındaki kesitsel ilişkileri inceledik. - Tasarım: Lökosit telomer uzunluğu kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu ile ölçülmüştür. Uzunluk, tek kopya kontrol DNA'sı (S) (T / S oranı) miktarına bölünen telomerik DNA miktarı (T) olarak hesaplandı. Tam tahıllar, meyve ve sebzeler, az yağlı süt, kuruyemiş veya tohumlar, kızartılmamış balık, kahve, rafine edilmiş tahıl, kızartılmış gıdalar, kırmızı et, işlenmiş et ve şekerle tatlandırılmış soda alımı, başlangıçta tamamlanan 120 maddelik bir gıda-sıklığı anketine verilen yanıtarla hesaplandı. Daha önce tanımlanmış 2 ampirik beslenme puanı da her katılımcı için hesaplandı. Sonuçlar: Yaş, diğer demografik özellikler, yaşam tarzı faktörleri ve diğer gıdalar veya içeceklerin alımları düzenlendikten sonra sadece işlenmiş et tüketimi telomer uzunluğu ile ilişkili bulunmuştur. İşlenmiş etten bir günde alınan herbir fazla porsiyon için T/S oranı 0.07 daha küçüktü (β ± SE: -0.07 ± 0.03, P = 0.006). Kategorik analiz, her hafta 1 porsiyon işlenmiş et tüketen katılımcıların, tüketenlere kıyasla 0.017 daha düşük T/S oranlarına sahip olduklarını gösterdi. Diğer gıda veya içecekler ve 2 beslenme düzeni telomer uzunluğu ile ilişkilendirilmedi. Sonuçlar: İşlenmiş et tüketimi telomer uzunluğu ile beklendiği gibi ters bir ilişki gösterdi, ancak diğer diyet özellikleri beklenen ilişkilerini göstermedi.

Dolayısıyla, iki çalışma birlikte şunu söylüyor:

İşlenmiş et tüketimi hem kısa telomer uzunlukları hem de CHD ve diabetes mellitusa karşı artan yatkınlık ile ilişkilidir. Kırmızı et tüketimi için bu korelasyonların hiçbiri yoktur.

 • Şekerle tatlandırılmış soda gibi muhtemelen sizin için faydalı olmayan pekçok gıda içinde sadece işlenmiş et tüketimi kısa telomer ile ilişkili bulunmuştur.
 • Nedensellik zinciri belirsizdir, ör. işlenmiş et yemek artan hastalık hassasiyetlerine yol açan kısa telomerlere mi neden oluyor yoksa işlenmiş et yemek, kısa telomerlere neden olan hastalık hassasiyetlerine mi yol açıyor, ya da her ikisi de mi ya da hiçbiri mi.

Sağlıklı ve uzun ömürlü bir perspektiften bakıldığında iki çalışma, işlenmiş et yemenin, nitrillerle infekte olma eğiliminden dolayı uzun süredir kanserojen olduğundan şüphelenilengıdaları yemenin uygun olmadığını göstermek için güçlü bir şekilde birleşiyor.(ref).